O správnu teplotu v miestnosti sa stará profesionálne navrhnutý systém chladenia navrhnutý na mieru od špecialistov na vzduchotechniku. Nedochádza tak k zbytočnej znižovaniu životnosti strojov v dôsledku prehrievania, zvýšenej vlhkosti alebo prašnosti.

Celý objekt je monitorovaný kamerovým systémom a je poistený proti prípadnej havárii (požiar, zasiahnutie bleskom atď.) až do výšky 10 miliónov korún a tiež proti vlámaniu. Ide navyše o bezpečnú zónu mimo záplavové územie (nehrozí tak výpadok ťažby v dôsledku záplav).