Kam stroje umístit. Jak stroje uchladit. Jak snížit náklady na provoz a zvýšit zisk z těžby. Až jsme nakonec skončili u vlastního mining centra, které odráží všechny naše reálné zkušenosti spojené s těžbou za poslední roky a pomáhá řešit všechny tyto problémy u miningu.